neděle 2. června 2019

23. květen - Ptačí park Josefovské louky


Asi po sto metrech cesty "ulovil" pan správce slepýše, kterýho si mohli všichni pohladit, ale hitem dne se stejně stali obyčejní hlemýždi, který všichni počítali - někteří se za celý den v počítání dostali až bezmála ke třem stovkám :-).
Poté jsme si užili svobodně a do sytosti obyčejnýho bahna :-), abychom se mohli soustředit na pokus: na modelu říční krajiny jsme si ukázali, jak rychle se voda vylije z břehů tam, kde je koryto řeky upravováno a "rovnáno" a jak pomalu a plynule se plní koryto v přirozené říční krajině plné meandrů a zákrut. 
Pak už jsme se konečně vydali do Josefovský džungle. 
Pozorovali jsme stopy činnosti bobra, parazitický rostliny, choroše a pokud jsme zrovna nekřičeli :-), poslouchali jsme zejména slavíky a dalekohledem pozorovali volavku bílou a její vzácnou kolegyni volavku stříbřitou. Na informačních panelech jsme si mohli prohlídnout, jak vypadalo údolí Metuje s jeho zvířecími obyvateli v období před 8 000 lety.
Nakonec jsme došli k ohradám s divokými koňmi, kteří zde žijí zcela bez zásahu člověka (až na ten ohradník :-) ) a díky jejich spásání je při troše štěstí vidět, jak na louce pobíhají kuřátka čejky chocholatý.

Soukromý Ptačí park Josefovské louky vznikl poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře v roce 2006.
Páteří parku je unikátní (sto let starý) závlahový systém Metuj, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. Více TADY .
Doporučuju k návštěvě tuto moji domovinu :-)!

Žádné komentáře:

Okomentovat