neděle 2. června 2019

19. duben - Přání


Zdravím po letošním sederu všechny, kdo sem ještě chodí i přes mou neschopnost a přeju dobré prožití letošních Velikonoc!

+++++++++++
Prosím tě, Pane, na cestách svých
o Šimony a Veroniky
abych si nemyslel, že si stačím sám
Prosím tě o světlo 
abych v temnotách neklopýtal
prosím o doprovod tvé Matky
abych v opuštěnosti nemalomyslněl
Prosím tě, Pane, o velikonoční radost
abych se nestal ve smutku středem sám sobě
abych všem mohl zazpívat
pravdivé a upřímné ALELUJA
Nedělní jitro je prozářené setkáním
Mistra s Magdalenou
a zvony naplno zvěstují do celého světa
pokorné vyznání Tomáše
Pán můj a Bůh můj
P. Josef Veselý

Žádné komentáře:

Okomentovat